Grundfakta om övningen

NOCO är en marin multinationell övning där Nato- och EU-länder bjuds in. Övningen genomförs mellan den 6-19 september i södra och mellersta Östersjön. Det är en övning där stridsteknik och taktik på hög nivå är i fokus. Övningen är inriktad mot mindre fartygsenheter, vilket gör den extra värdefull för svenska marinen. Målsättningen för övningen är att öva samverkan inom en sammansatt, multinationell stridsgrupp, i trånga och grunda vatten, och med ett pålagt krisscenario.

Interiör från HMS Nyköping. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Övningen är indelad i två faser. Den första fasen är indelad i förutbestämda övningsmoment. Den andra fasen är scenariostyrd, där fartygen ska agera och reagera på yttre händelser. Svårighetsgraden ökas under övningen. Ett 35-tal fartyg, 10 helikoptrar och fler än 2 500 soldater och sjömän från 15 olika nationer ingår i övningen. NOCO har genomförts varje år sedan 2007 och har letts av den tyska marinchefen.

Denna typ av övning är avgörande för att bibehålla och öka Marinens förmåga att agera självständigt och tillsammans med andra nationer.

Övningsområde

Övningsområdet mellan Ystad och upp till Ålandsförträngningen norr om Stockholm samt vatten runt Bornholm (DK). Till detta kommer förflyttningsvägar över land för helikopter och flygplan. Se bifogad karta till höger.
Deltagande nationer och enheter

 • Tyskland
 • Estland
 • Holland
 • Sverige
 • Lettland
 • Kanada
 • Norge
 • Litauen
 • Finland
 • Danmark
 • Belgien
 • Polen
 • USA
 • Frankrike

Antalet fartyg totalt i övningen är i dag cirka 35 stycken och då är 14 enheter från Sverige. Från svenska marinen deltar bland annat ubåtar, korvetter, minröjningsfartyg, stödfartyg, bevakningsbåtar. Antal flygande enheter på Malmen (Linköping) och F 17 (Ronneby) är 10 stycken helikoptrar och 10-14 flygplan. Vissa helikoptrar kommer att vara baserade ombord på fartyg.