Mellan 15 och 21 april 2021 övar stora delar av marinen ubåtsjakt och ytstrid i södra Östersjön med tyngdpunkt i Hanöbukten och med vissa delar i Blekinge skärgård. Från svenska marinen ingår 25 större och mindre fartyg i övningen. Totalt deltar cirka 600 personer i övningen.

Dessa övningar med fokus på ubåtsjakt och ytstrid är årligen återkommande och genomförs i år på sydkusten.

Deltagare från Sverige och Finland

Några av fartygstyperna som deltar är korvetter, patrullfartyg, minröjningsfartyg, ubåt, stödfartyg och bevakningsbåtar. Dessutom ingår mindre båtar som exempelvis stridsbåtar och trossbåtar. Totalt deltar 25 svenska fartyg och båtar i övningen.
På flygsidan deltar tunga helikoptrar (Hkp14) och lätta (Hkp15) helikoptrar samt stridsflyg. På land finns soldater ur amfibieregementet samt logistikenheter från exempelvis Marinbasen och de båda sjöstridsflottiljerna. Det totala antalet svenska deltagare är runt 600 personer.
Från Finland deltar två ytstridsfartyg. Finskt deltagande är vanligt i marina övningar då Finland är Sveriges viktigaste samarbetspartner. 

Bevakningsbåt 88
Bevakningsbåt från kompaniet i Göteborg. Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten

Hur märks övningen av?

Övningar kommer att ske såväl inom- som utomskärs. Båtar och fartyg kommer att röra sig dag- och nattetid framför allt i Hanöbukten och i Blekinge skärgård. Särskilt mycket trafik kommer det att vara i farleden från Hanöbukten till Karlskrona örlogshamn. Övningsverksamhet sker även på land i samma område. Försvarsmakten kommer att ta största möjliga hänsyn till boende och övriga i området. Vi ber dock båtägare och handelssjöfart att tänka på informationen på följande sida.

Visst ökat buller kommer att ske dagtid från stridsflyg och helikoptrar både vid start och landning på F17 men även på väg till och från övningsområdena till sjöss.

Mediakontakter

Media är välkomna att kontakta:
Jimmie Adamsson, kommunikationschef Tredje sjöstridsflottiljen
jimmie.adamsson@mil.se eller 070-682 90 09

Stridsflyg från flygvapnet deltar också i övningen.
Stridsflyg från flygvapnet deltar också i övningen.
Stridsflyg från flygvapnet ingår också i övningen. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten
Logistikenheter från Marinbasen och sjöstridsflottiljerna kommer att stödja fartygen.
Logistikenheter från Marinbasen och sjöstridsflottiljerna kommer att stödja fartygen. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Tunga och lätta helikoptrar samt landbaserad tung kustrobot deltar också.
Tunga och lätta helikoptrar samt landbaserad tung kustrobot deltar också. Foto: Jimmie Adamsson
Ubåtsflottiljen deltar med ubåt.
Ubåtsflottiljen deltar med ubåt. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Två minröjningsfartyg övar ubåtsjakt under förra årets övning på västkusten.
Två minröjningsfartyg övar ubåtsjakt under förra årets övning på västkusten. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten