Övningsområde

Foto: Försvarsmakten

Övningsområdet omfattar Göteborgs skärgård samt delar av Kattegatt. Fartygen kommer att röra sig över stora områden och kan även uppträda utanför det markerade området. På den här sidan finns goda råd till allmänheten och yrkessjöfarten kring hur vi tillsammans ska kunna mötas till sjöss på ett säkert sätt. Lösskjutning och skarpskjutning kommer att genomföras på avlyst område iland samt fritt till sjöss.