Under perioden 21 oktober klockan 12 till och med 27 oktober klockan 12 genomför flygvapnet en nationell luftförsvarsövning. Övningen som kallas Luftförsvarsövning 2021, LFÖ 21, baseras på ett nationellt scenario och är en övning främst för de svenska luftstridskrafterna. Vid övningen deltar också finska flygvapnet. Under övningsperioden kommer flygverksamhet att ske dygnet runt i flera dygn.

Flygvapnet övar mot morgondagens hotbild och utmaningar. Sverige är värt att försvara, vi behöver ett starkt militärt och civilt försvar. Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för givet.

Syfte

LFÖ 21 syftar till att öva taktisk ledning av luftstridskrafternas förmåga till nationellt försvar av Sverige med hög tillgänglighet och användbarhet vid ett högkonfliktsscenario med verksamhet dygnet runt under flera dygn.

Övningen omfattar planering, ledning och genomförande av luftförsvarsoperationer, där området i huvudsak är förlagt till södra och sydöstra delen av Sverige.

Övningen bidrar till att bygga ett starkare försvar och ökar Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett angrepp mot Sverige, eller enklare förklarat – luftstridskrafterna övar försvar av Sverige.

Samarbetet med Finland är av särskild vikt. Finland deltar integrerat i luftförsvarets av Sverige som ett led i det fördjupade försvarssamarbetet. Det bygger både säkerhet tillsammans och ökar samtidigt den svenska operativa förmågan i linje med regeringens uppdrag.

Under LFÖ 21 utvecklar flygvapnet förmågan till logistikförsörjning av krigsorganisationen samt till våra utländska deltagare.

Övningens syfte är också att öva samverkan och samordning med andra försvarsgrenar där flygvapnet tillsammans med marinen utvecklar förmågan till gemensam sjömålsstrid.

Den samlade luftförsvarsförmågan, där även luftvärn integreras, är en förutsättning för flygvapnet, övriga försvarsgrenar och stridskrafter ska kunna verka under kris och krig.

Flygvapnet verkar från flera platser samtidigt – vi tränar och övar flygvapnets personal med fokus på basförbandens förmåga att lösa sina betjäningsuppgifter i kris och krig.

LFÖ 21 är förlagd till södra och sydöstra delen av Sverige. Flygverksamheten kommer att pågå dygnet runt under perioden 21 oktober klockan 12 till och med 27 oktober klockan 12. Före den 21:a oktober och efter den 27:e oktober kommer ombasering med flygplan att ske. Uniformerad personal och markfordon vara i rörelser, vilket medför ökad verksamhet utanför de aktuella baserna.

  • Såtenäs
  • Ronneby
  • Uppsala
  • Visby
  • Halmstad
  • Linköping
  • Kalmar
  • Västervik - Helikopterverksamhet kommer att ingå i Marinens övning Swenex-21 och bedrivs från Västervik

Även andra flygplatser inom övningsområdet kan komma att användas vid enstaka tillfällen.

Under övningen kommer lågflygning och överljudsflygning att genomföras inom delar av övningsområdet.

Tillsammans med andra försvarar flygvapnet Sverige – i luften, från marken. Dygnet runt, året om. Det bidrar till stabilitet och säkerhet i vårt närområde.

Viktig övning

Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde och omvärlden har förändrats. Därför har regeringen beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan med ökad militär förmåga i Sverige och närområdet. Vår förmåga ska kunna försvara vårt oberoende och vår självständighet. Genom att öva upprätthåller vi vår beredskap och kan snabbt agera, om något oförutsett händer i vårt närområde. Flygvapnet är ständigt insatsberett.

Frågor och svar om LFÖ21