Joint Protector 21

Joint Protector 21 är en multinationell stabsövning under brittisk ledning som i huvudsak genomförs i Trängslet i Älvdalens kommun mellan den 16 och 26 september 2021.

Soldater övar sjukvård.
Soldater övar sjukvård.
Svenska och brittiska soldater genomför ett övningsmoment i sjukvård under förberedelserna till övningen Joint Protector 21. Foto: SAC Charlotte Hopkins RAF
Soldat kontrollerar tekniken på ett fordon.
Brittisk soldat kontrollerar tekniken. Foto: SAC Charlotte Hopkins RAF

Övningen är ett led i utvecklingen av ett brittiskt ramverk för en multinationell snabbinsatsstyrka (Joint Expeditionary Force – JEF). För närvarande är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Island, Storbritannien och Sverige med i JEF.

Som mest kommer cirka 700 personer, militärer och civila, i en multinationell stab att öva planering, ledning och samordning av gemensamma operationer i ett så kallat gråzonscenario. 

Kärnan i övningen Joint Protector är den brittiska stab som med stöd av Försvarsmakten och övriga partnerländer i JEF, grupperat i Trängslet, med mindre delar i Enköping och med spelceller i respektive partnernation.