Jas 39 Gripen uppställda vid flygfältet i Uppsala. Foto: Håkan Jacobsson/Försvarsmakten
Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Foto: Håkan Jacobsson/Försvarsmakten
Flygvapenövning 2015 på Gotland. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten
Jas 39 Gripen i Uppsala. Foto: Håkan Jacobsson/Försvarsmakten

Övningens syfte är att öva taktisk ledning av luftstridskrafterna och nationellt uppträdande från flottiljer och baser vid ett högkonfliktsscenario mot en högteknologisk motståndare, med verksamhet 24 timmar per dygn under fyra dagar.

Ledning och genomförande av luftförsvar är prioriterat under Flygvapenövning 16.

Flygvapenövning 16 är flygtaktisk stabs ledningsövning som genomförs som en tillämpningsövning med deltagare ur alla förband i flygvapnet.

I övningen deltar också delar ur armén, marinen, militärregionala staber, hemvärnsförband och FMLOG.

Stöd utgår från ett flertal andra förband och staber i Försvarsmakten.

I Flygvapenövning 16 kommer även ett flygande förband från Finland att delta.