Flygövningsområde FVÖ 18

Foto: Försvarsmakten

Flygning sker med start och landning från Uppsala, Såtenäs, Ronneby, Malmslätt, Visby, Åbo (Finland) och Ämari (Estland). Flygverksamhet kommer även att genomföras från civila flygplatser som exempelvis Kalmar vid enstaka tillfällen. Helikopterverksamhet kommer även att bedrivas från bland annat Uppsala och Västervik.

Ökad fartygstrafik i kustbandet kan medföra svall. I området förkommer ökad militär fordonstrafik.