Övningens scenario och mål

Cold Response 2016 är en norsk försvarsmaktsövning i vintermiljö som genomförs i mellersta Norge mellan 25 februari och 10 mars. Förband från NATO- och PFF-nationer är inbjudna. Totalt deltar omkring 15000 soldater från 15 nationer.

Foto: Niklas Englund/Försvarsmakten
Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Scenario

Övningen har ett fiktivt scenario baserat på en internationell krissituation där Säkerhetsrådet med stöd av FN antar en resolution som ger en Natoledd multinationell styrka rätten att med våld återupprätta de internationellt erkända gränserna.

Övningsmål

Övningsmålen är att deltagande förband får möjligheter att vidmakthålla och utveckla förmågor genom att på taktisk nivå öva stridsteknik under kalla väderförhållanden med inriktning spaning, inhämtning och bekämpning. Fokus ligger på interaktion mellan enheter i syfte att utveckla interoperabilitet och samverkan inom ramen för en multinationell styrka.