Säkerheten och miljön

Cold Response ger alla deltagare unika möjligheter att träna en multinationell insats i vinterklimat. En av de större utmaningarna man kan ställas inför vid en övning. För att kunna göra detta på ett bra sätt måste alla hjälpas åt.

Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Vid planeringen har stor vikt lagts på säkerhet. Under själva genomförandet är det viktigt att alla löser sina uppgifter utan att skador uppstår på vare sig människor eller materiel.

Övningen genomförs till stor del på och i närheten vägar, ibland mycket smala och hårt trafikerade. Det gäller att alla är uppmärksamma och låter det ta den tid som krävs för att öva säkert.

Mark och miljö
All personal som deltar i Cold Response ska innan övningen tagit del av gällande bestämmelser för mark och miljö. Miljökarta med övningsspecifik information och miljörestriktioner skall användas under övningen.

Särskilt framtagen och utdelad miljövärnsfolder ska medföras av all personal. Inom övningsområdet ska särskilt hänsyn tas för skydd av grundvatten. Alla enheter ansvarar för avstädning innan övningsområdet lämnas

Under övningen ska:

  • reflexvästar finnas i samtliga fordon
  • viss personal utrustas med lavinsändare/mottagare
  • alla vara utrustad med Safety Folder och miljövärnsfolder