Övningsområde

Cold Response 2016 genomförs i Nord Trøndelag i mellersta Norge med mark- övningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr, marinövningsområde i farvattnen utanför och luftövningsområde i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo och Bodö.

Landsdelen är vägfattig varför trafikintensiteten kommer att bli mycket hög. Inom övningsområdet finns känslig fjällterräng, ofta under ett djupt snötäcke. Väderleken kan variera från plusgrader, stark vind och blötsnö till klarblå himmel och sträng kyla.

Karta