Combined Joint Staff Exercise, CJSE 2017

Combined Joint Staff Exercise 2017 (CJSE 17) är en ledningsträningsövning som genomförs årligen i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. Övningen omfattar över 1 200 deltagare från 24 länder och är den största stabsövningen som Försvarsmakten genomför i år.

Foto: Mats Gyllander/Försvarsmakten

CJSE 17 genomförs 18-28 april 2017 vid Ledningsregementet i Enköping, Luftstridsskolan i Uppsala och Sjöstridsskolan i Karlskrona.

Syftet med CJSE 17 är att förbereda enskilda deltagare att ingå i en multinationell stab. För Försvarsmakten är övningen ett led i utvecklande av ledningsförmågan på operativ och taktisk nivå. Den bidrar också till ett ökat samarbete mellan militära och civila myndigheter och organisationer över landsgränser.

Övningen gör det möjligt att träna stabsmedlemmar i att ta komplexa beslut som kan få stora konsekvenser i pressade situationer.

CJSE är utvecklad och implementerad i andan av Nato:s partnerskap för fred. Scenariot i övningen är helt fiktivt men baserat på mångårig erfarenhet från medverkan i verkliga insatser i konflikter i vår omvärld. Förmåga att samarbete och samverka med andra nationer och myndigheter- internationellt och nationellt- är en förutsättning för att bidra till ökad stabilitet och säkerhet i såväl Sverige som vår omvärld.

Totalt deltar över 1 200 personer från 24 olika nationer.