Combined joint staff exercise, CJSE 2016

Combined Joint Staff Exercise 2016 (CJSE 16) är en ledningsträningsövning som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

Arkivbild från tidigare CJSE-övning. Foto: Försvarsmakten

CJSE 16 genomförs 18-28 april, 2016, vid Ledningsregementet i Enköping, Luftstridsskolan i Uppsala och Sjöstridsskolan i Karlskrona.

Syftet med CJSE 16 är att förbereda enskilda deltagare att ingå i en multinationell stab. För Försvarsmakten är övningen ett led i utvecklande av ledningsförmågan på operativ och taktisk nivå. Fokus för övningen är att träna stabsarbetsmetoder och processer för chefer och stabsmedlemmar.

CJSE är utvecklad och implementerad i andan av Nato:s Partnerskap för fred. Scenariot i övningen är helt fiktivt men baserat på mångårig erfarenhet från medverkan i verkliga insatser i konflikter i vår omvärld. Förmåga att samarbete och samverka med andra nationer och myndigheter- internationellt och nationellt- är en förutsättning för att bidra till ökad stabilitet och säkerhet i såväl Sverige som vår omvärld.

Totalt deltar närmare 1 200 personer från 27 olika nationer. Nya deltagande nationer 2016 är Frankrike, Ukraina och Italien.