Baltops 50

Baltops är en årligen återkommande marinövning. Årets upplaga genomförs mellan 7-18 juni i Skagerack, södra och sydöstra Östersjön samt på strandnära landövningsområden i Tyskland, Polen och de baltiska staterna.

Visbykorvetten HMS Karlstad tillsammans med den danska fregatten HDMS Esbern Snare under Baltops 20.
Visbykorvetten HMS Karlstad tillsammans med den danska fregatten HDMS Esbern Snare under Baltops 20.
Visbykorvetten HMS Karlstad tillsammans med den danska fregatten HDMS Esbern Snare under Baltops 20. Foto: Kyle Steckler/U.S Navy

Med anledning av att det är 50 år sedan övningen startade har 2021 års Baltops officiellt döpts till Baltops 50.

Fakta om övningen

Baltops 50 involverar stabspersonal, landstigningstrupper, ytstridsfartyg, ubåtar, stödfartyg, helikoptrar och flygplan från 18 nationer samt Nato. I årets övning deltar ett 40-tal fartyg, cirka 60 flygplan och totalt 4.000 personer.

Sverige deltar med en ubåt från Första ubåtsflottiljen, stabspersonal och en Visbykorvett från Tredje sjöstridsflottiljen, nationell övningsledning från Sjöstridsskolan, personal ur Marinbasen samt svenskkontrollerat luftrum i södra Östersjön.

I årets övning deltar 16 Nato-medlemmar och två partnerländer (Sverige och Finland). Övningen omfattar luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer och landstigningsoperationer.

Varför deltar Sverige?

Baltops 50 syftar till att förbättra marinens förmåga att genomföra integrerade marina operationer för att behålla stabilitet och säkerhet i Östersjöområdet. Övningen gör det möjligt för svenska enheter att träna tillsammans i större multinationella sammansättningar och därigenom få en ökad förmåga att verka i internationella insatser

Under Baltops 50 deltar Sverige tillsammans med ett antal Nato-anslutna länder genom ett partneravtal med Nato. Därigenom stärker vi relationen och förbättrar samarbetet med våra partners. Övningen genomförs varje år i och kring Östersjön och Sverige har deltagit sedan mitten av 1990-talet.

Försvarsmaktens deltagande syftar främst till att fortsatt utveckla samarbete samt ytterligare integrera marinens bidrag av deltagande Visbykorvetter i Nato snabbinsatsstyrka (NRF).

Övning under Covid

Det är viktigt att Försvarsmakten löser sina uppgifter oavsett de påfrestningar i samhället som COVID19/Corona bidrar till. Vi vet inte hur nästa kris ser ut och våra uppgifter måste kunna lösas trots yttre påfrestningar. Inget utbyte av personal eller möten med personal från andra nationer kommer att ske.

Mediakontakter

Jimmie Adamsson, Tredje sjöstridsflottiljen, jimmie.adamsson@mil.se, 0706-82 90 09

Michaela Linge, Sjöstridsskolan, michaela.linge@mil.se, 0723-86 86 83