Baltops 2019

Den multinationella marina övningen Baltops syftar till att stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer.

HMS Nyköping deltar tillsammans med systerfartyget HMS Karlstad i Baltops 2019. Bilden är från övningen Trident Juncture i Norge under hösten 2018. Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten

Baltops 2019 genomförs mellan 9-21 juni 2019 i södra Östersjön. Det är en årligen återkommande internationell övning som genomfördes första gången 1972. Den är en marin övning som även innefattar flyg och amfibietrupper från 18 nationer. Årets övning involverar knappt 12.000 personer, 44 örlogsfartyg och över 40 stridsflyg och helikoptrar. Under övningen kommer deltagarna bland annat att genomföra flera amfibieoperationer samt träna exempelvis luftförsvar, minröjning och ubåtsjakt. Baltops 2019 leds och planeras av chefen för den amerikanska andra flottan (U.S. 2nd Fleet). Övningen kommer att genomföras i södra Östersjön och längs kusten utanför Tyskland, Polen, Lettland, Litauen, Sverige och Danmark.

Svenskt deltagande i Baltops 2019

Det svenska deltagandet varierar från år till år men utgörs 2019 av en ubåt och två korvetter av Visbyklass. De två Visbykorvetterna HMS Karlstad och HMS Nyköping deltar som en del av snabbinsatsstyrkan Joint Expeditionary Force (JEF). De leds under övningen av det brittiska flaggskeppet HMS Albion.

Bakgrund till Sveriges bidrag till JEF

Regeringen fattade den 5 oktober 2017 beslut att Sverige ska delta med två korvetter av Visbyklass i Jef, som är ett brittiskt ramverk för en snabbinsatsstyrka. Det inkluderar ett samarbete med en mindre grupp länder, Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Sverige och Storbritannien. Snabbinsatsstyrkans syfte är att bidra till säkerhet i vår del av Europa och samtidigt medverka till fred och stabilitet genom internationell krishantering i insatser ledda av till exempel FN, EU och Nato. Beslut om svenskt deltagande i en insats med förband eller förmågor fattas av regeringen.