Baltops 2018

Huvudsyftet med övningen Baltops 2018 är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i området kring Östersjön.

. Sverige deltar med ubåt från Första ubåtsflottiljen samt logistikstöd från bland annat Marinbasen.
Sverige deltar med ubåt från Första ubåtsflottiljen samt logistikstöd från bland annat Marinbasen. Foto: Daniel Hakkarainen/Försvarsmakten

Övningen ger bra möjligheter till att träna realistiska moment som ger värdefulla erfarenheter och kunskaper för alla ingående nationer. För Sveriges deltagande ökar förmågan bland annat inom områden såsom internationell samverkan, interoperabilitet, ytstrid, luftförsvar, ubåtsjakt, minröjning, ubåtsverksamhet och hantering av asymmetriska hot.

Baltops 2018 har i år ett stort deltagande med 19 olika nationer, cirka 4 000 deltagare, ett 50-tal fartyg och ett 50-tal stridsflygplan och helikoptrar. Sverige deltar med ubåt från Första ubåtsflottiljen samt logistikstöd från bland annat Marinbasen. Övningen äger rum till sjöss i södra och Östersjön. Amfibieoperationer genomförs i Litauen och Polen. För svensk del omfattas Hanöbukten och Ravlunda skjutfält av övningar.

Utöver Sverige deltar Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Kanada, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Turkiet, Tyskland och USA.

Mediakontakt

Före, Under och efter övningen:

Michaela Linge
Telefon: 0723-86 86 83