Mediadag

Tisdagen den 23 maj inbjuds media till Norrbottens flygflottilj i Luleå för att följa Arctic Challenge Exercise 2017.

Stort medialt intresse för övningen 2015. (Arkivbild) Foto: Helene Nyberg/Försvarsmakten

Mediadagen kommer att delas upp i två block där förmiddagen är avsatt för svenskspråkig media och eftermiddagen för internationell media, frilansande journalister och flygtidsskrifter där engelska är det språk som kommer att användas.

Begränsat antal platser med anledning av att busstransport kommer att ske inom basen.

Anmälan/Ackreditering

Anmälan skickas till info-f21@mil.se senast 19 maj.

Av anmälan ska framgå

  • Personnummer
  • Fullständigt namn
  • Vilket media du representerar
  • Kopia på press-id
  • Frilansande journalister, bifoga även kopia på uppdrag från ansvarig utgivare eller motsvarande

Accreditation of international media representatives

On Tuesday May 23, media representatives are invited to the Norrbotten Wing F 21 (Norrbottens flygflottilj) in Luleå to attend the Arctic Challenge Exercise 2017.

The media day will be divided into two blocks, where the morning is set aside for Swedish language media and the afternoon for international media, freelance journalists and aviation magazines, where English will be the language used.

Military bus will be used for transportation on base, seats are limited.

Complete accreditation requests by e-mail to info-f21@mil.se no later than May 19.

The request must contain

  • Full name
  • Nationality
  • Copy of your press pass
  • Copy of the assignment letter from the editor

NB! Photo spotters will not be accredited.