Flygövningstider och flygövningsområde

Under perioden 22 maj till 2 juni planeras två flygpass varje vardag, ett på förmiddagen där flygningar sker i Sverige, Norge och Finland och ett på eftermiddagen där samtliga deltagare övar i svenskt flygövningsområde.
Flygövningstiden är mellan klockan 08.45 och 16.30 under vardagarna.

Flygövningsområdet enligt kartan. Under övningen kommer lågflygning genomföras inom delar av övningsområdet.

Flygövningsområde ACE 17 Foto: Finska flygvapnet

I övningen deltar även markförband som under övningen kommer att förflytta sig i Norrbotten för att byta till ny grupperingsplats. Bland annat kommer tunga fordon trafikera det allmänna vägnätet.

Vi ber om överseende för eventuella störningar som övningen kan innebära.
Eventuella anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920-23 40 00.