Utökat militärt skyddsobjekt

Under perioden 20:e maj till 8:e juni utökas det befintliga skyddsobjektets område i anslutning till F 21, enligt kartbilden. Inom skyddsobjektet råder tillträdesförbud för allmänheten.

Utökadt militärt skyddsobjekt enligt markering ovan i karta. Klicka på kartan för större bild. Foto: Försvarsmakten

Området kommer att markeras med skyltar/avspärrningsband.

Cyklister och gångtrafikanter hänvisas till cykelväg Bergnäsets industriområde – Kallax.

Vi ber om överseende för eventuella störningar som beslutet kan innebära.

Eventuella frågor hänvisas till lokal övningsledning på telefon 0920-23 40 52.

Fakta ACE 2015

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25-29 maj och 1-5 juni. Övningen genomförs för andra gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna.

Deltagare
I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Mediakontakt
Louise Levin
Informationschef F 21
info-f21@mil.se
Tel. 0920-23 41 32, 
070-656 26 07