Syfte och målsättning

Målsättningen med ACE 15 är att piloter från flera nationer får samöva med olika flygplanstyper i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas i en realistisk hotmiljö med simulerade luftvärnssystem. 

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

För de svenska förbanden innebär det att vår operativa effekt ökar genom att vi tillsammans med andra kan verka i Sverige och vårt närområde.

ACE 2015 kommer även ge möjlighet till att öva värdlandsstöd, Host Nation Support. Dessutom kommer lufttankning att övas.

Fakta ACE 2015

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25-29 maj och 1-5 juni. Övningen genomförs för andra gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna.

Deltagare
I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Mediakontakt
Louise Levin
Informationschef F 21
info-f21@mil.se
Tel. 0920-23 41 32, 
070-656 26 07