Scenario

Illustration/Scenario Foto: Försvarsmakten

Vi befinner oss i landet Middleton. I norr finns ett land som heter Woodland. Gränsen mellan Middleton och Woodland går från öster till väster någon mil söder om väg 97 och sedan vidare rakt västerut enligt kartan. I området har sedan en tid tillbaka en gammal gränskonflikt startat. I området finns mycket naturresurser bland annat ädla metaller.

För att skydda civila i området har FN (säkerhetsråd) initierat en resolution. Detta har medfört att en militär skyddsstyrka skapats, MNTF (Multinational Task Force), bestående av Natoländer och några av dess partnerländer (Sverige, Finland och Schweiz). MNTF utgår från Middleton, Luleå och har till uppgift att skapa luftherravälde i området samt säkra gränsen mot Woodland.

Woodland´s militära styrkor har under de senaste dygnen genomfört räder med flyg in i Middleton. Vidare har Woodland förflyttat markstyrkor (fiktivt) längs väg 45 söderut för att förstärka sin manöverbataljon (fiktivt) där.

Woodland har relativt modern materiel och bra utbildning på sina militära förband. Ledning, samordning och kommunikationer inom Woodlands enheter har inte fungerat så bra inledningsvis.

Fakta ACE 2015

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25-29 maj och 1-5 juni. Övningen genomförs för andra gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna.

Deltagare
I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Mediakontakt
Louise Levin
Informationschef F 21
info-f21@mil.se
Tel. 0920-23 41 32, 
070-656 26 07