Övningsområde och flygbaser

Övningsområdet för ACE 2015 sträcker sig i stora drag från Lycksele i söder till Kiruna i norr. Varje vardag under övningen genomförs två flygpass. 

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Illustrationen visar flygövningsområdet för ACE 2015 i grova drag. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

På förmiddagarna kommer flygningen att ske i tre olika flygövningsområden – ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland. På eftermiddagarna kommer samtliga nationer att flyga i det unika övningsområdet i Sverige, Finland och Norge.

Övningen kommer att bedrivas från fyra olika flygbaser och tre länder – Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas och Örland flygbas i Norge samt Lapplands flygflottilj i Rovaniemi Finland. Huvudbas för övningen är Bodö.

Fakta ACE 2015

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25-29 maj och 1-5 juni. Övningen genomförs för andra gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna.

Deltagare
I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Mediakontakt
Louise Levin
Informationschef F 21
info-f21@mil.se
Tel. 0920-23 41 32, 
070-656 26 07