Mediadag 26 maj

Tisdagen den 26 maj inbjuds media till Norrbottens flygflottilj i Luleå för att följa Arctic Challenge Exercise 2015. 

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Mediadagen kommer att delas upp i två block där förmiddagen är avsatt för svenskspråkig media och eftermiddagen för internationell media, frilansande journalister och flygtidsskrifter där engelska är det språk som kommer att användas.

Begränsat antal platser med anledning av att busstransport kommer att ske inom basen.

Anmälan/Ackreditering

Anmälan skickas till info-f21@mil.se senast 22 maj.

Av anmälan ska framgå: personnummer, namn, vilket media du representerar samt kopia på press-id. Frilansande journalister, bifoga även kopia på uppdrag från ansvarig utgivare eller motsvarande.

Accreditation of international media representatives

On Tuesday May 26, media representatives are invited to the Norrbotten Wing F 21 (Norrbottens flygflottilj) in Luleå to attend the Arctic Challenge Exercise 2015.

The media day will be divided into two blocks, where the morning is set aside for Swedish language media and the afternoon for international media, freelance journalists and aviation magazines, where English will be the language used.

Military bus will be used for transportation on base, seats are limited.

Complete accreditation requests by e-mail to info-f21@mil.se no later than May 22.

The request must contain: full name, nationality, copy of your press pass and also a copy of the assignment letter from the editor.

NB! Photo spotters will not be accredited.

For more information about Luleå:

www.visitlulea.se

Fakta ACE 2015

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25-29 maj och 1-5 juni. Övningen genomförs för andra gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna.

Deltagare
I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Mediakontakt
Louise Levin
Informationschef F 21
info-f21@mil.se
Tel. 0920-23 41 32, 
070-656 26 07