Deltagande nationer och svenska förband

I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Foto: Louise Levin
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

I övningen deltar:

  • Sverige med 211:e, 212:e och 171:a stridsflygdivisionerna och TU-Jas med Jas 39 Gripen. Förutom stridsflygplan deltar Sverige också med ett ledningsflygplan, ASC 890 och ett tankerflygplan C-130/T.  
  • Finland med F-18 Hornet
  • Norge med F-16 Fighting Falcon
  • Schweiz med F-18 Hornet
  • Storbritannien med Hawk 2000 och Tornado samt tankerflyg Voyager och störflygplan DA-20.
  • Frankrike med Mirage 2000
  • Tyskland med Eurofighter samt med tankerflyg MRTT, skolflygplan PC-9 och störflygplan.
  • USA med F-16 Fighting Falcon.
  • Nederländerna med ett tankerflyg KDC-10
  • Nato med två Awacs-flygplan, Awacs står för Airborne Warning And Control System

Svenska förband förutom Norrbottens flygflottilj och Blekinge flygflottilj som ingår i övningen är Högkvarteret, Artilleriregementet, och Luftstridsskolan, Livgardet, Militärregion nord, Försvarsmaktens logistik och Försvarsmaktens telenät- och markteleförband. 

Fakta ACE 2015

Arctic Challenge Exercise 2015 är en internationell flygövning som genomförs i norra Sverige, Norge och Finland under tiden 25-29 maj och 1-5 juni. Övningen genomförs för andra gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna.

Deltagare
I övningen deltar cirka 3 600 personer och 115 flygplan från nio olika länder. Deltagande nationer förutom Sverige är Norge, Finland, Schweiz, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA och Nederländerna.

Mediakontakt
Louise Levin
Informationschef F 21
info-f21@mil.se
Tel. 0920-23 41 32, 
070-656 26 07