Utökat militärt skyddsobjekt under övningen

Under perioden 12:e till 27:e september utökas det befintliga skyddsobjektets område i anslutning till F 21.

Inom skyddsobjektet råder tillträdesförbud för allmänheten. Området kommer att markeras med skyltar/avspärrningsband.

Cyklister och gångtrafikanter hänvisas till cykelväg Bergnäsets industriområde – Kallax.

Vi ber om överseende för eventuella störningar som beslutet kan innebära.

Eventuella anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920-23 40 00.