Flygövningsområde

Varje vardag genomförs två flygpass. På förmiddagen kommer flygningen att ske i tre olika flygövningsområden – ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland. På eftermiddagen kommer samtliga nationer att flyga i det unika övningsområde som flottiljen förfogar över, från Lycksele i söder till Kiruna i norr.

Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

Flygövningstiden är mellan klockan 08.45 och 16.30 under vardagarna. Under övningen kommer lågflygning genomföras inom delar av övningsområdet.

Vi ber om överseende för eventuella störningar som övningen kan innebära.

Eventuella anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920-23 40 00.