Arctic Challenge Exercise 2021

Under perioden 7 juni till 18 juni arrangerar Sverige, Finland och Norge en internationell flygövning, där Norge är övningsledare och ansvarig för övningen. Övningen som kallas Arctic Challenge Exercise 2021, ACE 21, genomförs för femte gången inom ramen för det nordiska samarbetet och det Cross border-avtal som finns mellan länderna. Övningen är en vidareutveckling av tidigare års genomförda flygövningar och är planerad att genomföras vart annat år.

Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

I år deltar över 70 flygplan inklusive tankerflygplan och ledningsflygplan från åtta olika länder. I övningen deltar cirka 3 000 personer.

Målsättningen med ACE 21 är att piloter från flera nationer får samöva med olika flygplanstyper i stora sammansatta flygstyrkor där taktik och procedurer övas i en realistisk hotmiljö med simulerade luftvärnssystem. För de svenska förbanden innebär det att vår operativa effekt ökar genom att vi tillsammans med andra kan verka i Sverige och vårt närområde.

Övningsscenariot är en internationell fredsfrämjande krishanteringsinsats under FN-mandat.

Övningen kommer att bedrivas från fyra olika flygbaser och tre länder − Norrbottens flygflottilj i Luleå, Bodö flygbas (Bodø hovedflystasjon) och Örland flygbas (Ørland flystasjon) i Norge samt Lapplands flygflottilj (Lapin lennosto) i Rovaniemi Finland. 

Varje vardag genomförs två flygpass. På förmiddagen kommer flygningen att ske i tre olika flygövningsområden − ett i Norge, ett i Sverige och ett i Finland. På eftermiddagen kommer samtliga nationer att flyga i det unika övningsområdet för ACE 21 i Sverige, Finland och Norge.

Lågflygning och överljudsflygning planeras i övningsområdet. Flygplanen är utrustade med motmedel i form av facklor som kan upplevas som kort flammande ljus.

Utländska luftvärnsförband, i form av simulerat markhot, kommer att finnas inom svenskt övningsområde. Under övningen kommer dessa att vara rörliga och ändra plats de verkar från. 

Ingen ammunition kommer att användas vid svenska skjutövningsområden.

Deltagande länder och stridsflygplan: Sverige – 211:a, 212:e och 72:a stridsflygdivisionen samt TU-Jas med Jas 39 Gripen, Finland med F-18 Hornet, Norge med F-16 Fighting Falcon och F-35, Danmark med F-16 Fighting Falcon, Tyskland med Eurofighter Typhoon och USA med F-16 CJ.

Förutom stridsflygplan deltar Sverige med Helikopter 14 från första helikopterskvadronen ur Helikopterflottiljen, Dessutom medverkar Norge med DA-20 (störflygplan), Finland med CASA C-295M (transport), Pilatus PC-12, Storbritannien med A330 Voyager (lufttankningsflygplan), Nederländerna med ett KDC-10 (lufttankningsflygplan), USA med KC-135 Stratotanker (lufttankningsflygplan) och NATO med AWACS-flygplan (stridsledning och luftbevakning)

Övriga svenska förband som ingår i övningen är Högkvarteret, Flygstaben, Artilleriregementet, Luftstridsskolan (Stril), Livgardet, Militärregion nord, Försvarsmaktens Logistik, Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband. Inga svenska skjutövningsområden kommer att användas under övningen.

Eventuella frågor eller anmärkningar hänvisas till F 21 växel 0920-23 40 00.

Frågor och svar