För att öka Försvarsmaktens militära förmåga genomförs försvarsmaktsövning Aurora 23 under april och maj nästa år. Aurora 23 är en övning där samtliga försvarsgrenar och stridskrafter deltar och som ökar den samlade förmågan att möta ett väpnat angrepp mot Sverige.

Försvarsmaktens uppdrag är ytterst att försvara Sverige och svenska intressen, våra rättigheter och vår demokrati. Ett av de främsta verktygen för att höja, pröva och signalera militär förmåga är övningar. Därför är omfattande och avancerad övningsverksamhet centralt för ett starkare försvar.

Tillsammans med andra försvarar vi Sverige

Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt öka vi den svenska totalförsvarsförmågan. Tillsammans med militära förband från våra partnerländer, bygger vi säkerhet samtidigt som vi ökar den svenska operativa förmågan.

En övning som kommer att synas och höras

Aurora 23 är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring
26 000 män och kvinnor kommer att delta.
Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige kommer vara delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland som övningen kommer märkas. För att genomföra Aurora 23 kommer övningens deltagare att öva i områden som främst är Försvarsmaktens egna övnings- och skjutfält men även på privat mark. I dessa områden kommer markägare och boende att särskilt informeras.

Flygövningsområde under Aurora 23

Flygövningsområdet är främst i södra och mellersta Sverige och gäller dygnet runt från den 24 april till 11 maj. Flygtider för stridsflyg publiceras här närmare övningsstart.
Flygning med stridsflyg, helikopter, transportflyg och specialflyg sker med start och landning från fler olika baser (uppdateras fortlöpande):

Uppsala
Såtenäs
Malmen
Norrköping
Nyköping
Kalmar
Visby
Trollhättan
Halmstad
Karlsborg
Råda
Hagshult
Ronneby

Dessutom sker flygtransporter från andra baser och flygningar med helikoptrar i samband med arméns och marinens övningsmoment. Uniformerad personal och markfordon kommer vara i rörelse utanför baserna.

Flygövningsområde under Aurora23
Flygövningsområde under Aurora 23. Flygrörelser sker även i andra delar i Sverige, exempelvis vid incidentberedskap. Foto: Försvarsmakten