Besök till Aurora 20

För att underlätta besök till Aurora 20 och totalförsvarsövningens tredje aktivitet finns en organisation som ska samordna, prioritera och kontrollera alla besök. Denna organisation kallas Visitors and Observers Bureau (Vob).

Visitors and Observers Bureau tar emot och handlägger önskemål om att besöka de båda övningarna. 

För att ansöka om ett besök till Aurora 20 eller totalförsvarsövningens tredje aktivitet behövs uppgifter om besökare, förband eller enhet som önskas besökas, plats, tidpunkt och uppgifter om underhandskontakter. 

Båda övningarnas möjligheter att ta emot besök under övningen är begränsade och därför är besökets motiv/syfte också viktig information. 

Blanketter för att ansöka om besökstillstånd fås genom att mejla Vob på adressen aurora-col-vob@mil.se

Utländska medborgares besök 

Utländska medborgares besök vid svenska militära anläggningar, förband, skolor, centrum eller liknande kräver särskilt tillstånd. Detta gäller även i samband med Aurora 20 och totalförsvarsövningen och är en separat process i förhållande till den besöksplanering som sammanhålls av Vob. 

Tillstånd krävs också för att en militär utländsk medborgare ska få bära sin uniform oavsett vart man befinner sig på svenskt territorium. Ansökan för tillträde och uniformstillstånd fås genom respektive besöksmottagare. 

Generella frågor som rör tillståndshanteringen inom Försvarsmakten mejlas till inss-j3-tillstand@mil.se

Tillståndssektionen kan också nås per telefon via Försvarsmaktens växel, +46 8 788 75 00. Begär att få bli kopplad till Insatsstaben, J 3 tillstånd.