Aurora 20

För att öka Sveriges militära förmåga kommer Försvarsmakten mellan den 11 maj och 4 juni 2020 att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 20.

Under Aurora 17 övade fler än 19 000 män och kvinnor runt om i Sverige. Aurora 20 kommer att bli större och mer omfattande med uppskattningsvis 25 000 deltagare. Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Aurora 20 är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där försvarsgrenarna, delar av totalförsvaret och andra länder kommer att öka förmågan att tillsammans möta ett angrepp mot Sverige. Med övningsmoment över hela Sverige kommer Aurora 20 bli större och mer omfattande än föregångaren Aurora 17 – den då största svenska övningen i sitt slag på mer än 20 år.

Under övningen kommer armén, marinen, flygvapnet, regionala staber, hemvärnet samt militära förband från andra länder att delta. Dessutom bidrar övningen till ett stärkt totalförsvar då Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter genomför en av den nationella totalförsvarsövningens fyra aktiviteter under Aurora 20.

Övningen genomförs över hela Sverige men Blekinge och östra och mellersta Skåne berörs mer av de omfattande delarna av övningen. I de områdena kommer förbanden att periodvis röra sig mellan Försvarsmaktens övnings- och skjutfält och i en del fall även öva utanför övningsfälten. 

Aurora 20 kommer att engagera huvuddelen av Försvarsmaktens personal och förband i roller som övade, stödjande eller i skarp verksamhet i anslutning till övningen. Hemvärnet kommer att synas och delta i stor omfattning över hela Sverige.

Se filmen om Aurora 20. Foto: Försvarsmakten