Inledningsvis var uppgiften att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul. När verksamheten kom att gälla hela Afghanistan bidrog Sverige med personal till en grupp som leddes av Storbritannien i Mazar-e-Sharif. I mars 2006 tog Sverige över ledarskapet där med säkerhetsansvar för fyra provinser i norra Afghanistan, ett ansvar som successivt har lämnats över till de afghanska myndigheterna.

Svenska soldater genomför en operation i Afghanistan. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten
Blå moskén i centrala Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Samverkan med polisen i en by väster om Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Patrull i ett område där svenskarna tidigare verkade, Kohistinat, söder om staden Sar-e-Pol. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Nato-insatsen Resolut Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att Isaf, International Security Assistance Force, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor.

I det svenska bidraget ingår rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal till den multinationella staben i Afghanistans norra område, sjukhuspersonal som jobbar på det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal samt en svensk stödenhet för att stötta styrkan på plats.

Den 26 juni 2014 överlämnades den svenska basen Camp Northern Lights till den afghanska staten. Från september 2014 består det svenska bidraget av cirka 25 personer, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna eller i Isaf-staber. Majoriteten är grupperade på den tyska flygbasen Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif men det finns även ett antal medarbetare som tjänstgör i Kabul.

Det främsta uppdraget är fortfarande att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning.

Karta