Kongo – Eusec

I Demokratiska republiken Kongo arbetar Eusec för att skapa ett tryggt, öppet och demokratiskt samhälle. Målet är ett land där mänskliga rättigheter ersätter mänskligt lidande.

Kongo. Foto: Försvarsmakten

Eusecs uppdrag inleddes 2005 och handlar om att ge stöd, bistånd och rådgivning till de kongolesiska myndigheterna. Insatsen inrättades av EU efter en begäran från Demokratiska republiken Kongos regering. Målet är att stödja en politik som värnar om de mänskliga rättigheterna och att lindra det mänskliga lidandet under kriget.

Insatsens tyngdpunkt ligger på säkerhetsfrågor och de viktigaste åtgärderna är att stödja det kongolesiska försvaret på en strategisk nivå, men även att modernisera landets administration, logistik och att få igång utbildningssystemet genom ett omfattande utbildningsprogram.

En viktig del i Eusecs uppdrag är att stötta landets arbete med jämställdhetsfrågor, demokratiska normer och en fungerande och respekterad rättsstat. Insatsen hjälper även barn som drabbats av väpnade konflikter och arbetar för att stoppa sexuellt våld.

Uppdraget har fått förlängt mandat och pågår fram till 30 september 2013. Sverige har tidigare bidragit med personal till insatsen, men för tillfället finns inga medarbetare från Försvarsmakten i Eusec.

Eusec står för European Union Security Sector reform mission in the Democratic Republic of the Congo.