Försvarsmakten erhöll den 5 februari 2015 regeringens beslut om deltagande I den EU ledda rådgivningsinsatsen I Centralafrikanska republiken.

Insatsen bistår den Centralafrikanska republikens försvarsmakt med militär rådgivning med fokus på lednings- och utbildningsfrågor samt ger på begäran stöd till FN:s insats Minusca som finns i landet.

EUMAM RCA består av cirka 60 personer med högkvarter i huvudstaden Bangui.

Det svenska bidraget avslutades den 17 juli 2016.

*) På franska: République centrafricaine, RCA.

Karta