Avslutade enskilda insatser

Paul Henning, observatör i UNMOGIP. Foto: Privat
Afghanistan - Unama

Unama - United Nations Assistance Mission in Afghanistan - är FN:s insats i Afghanistan. I Afghanistan tjänstgör en svensk militärrådgivare vid MAU (Military Advisory Unit) under FN-flagg.

Bosnien-Hercegovina – EUFOR

Efter ingripande från USA och Nato upphörde striderna i Bosnien i december 1995. Under en längre tid därefter hade Nato trupper i landet som sedan ersattes av Eufor, European Union Force in Bosnia – Operation Althea, i december 2004....

Centralafrikanska republiken - EUMAM RCA

Försvarsmakten erhöll den 5 februari 2015 regeringens beslut om deltagande I den EU ledda rådgivningsinsatsen I Centralafrikanska republiken. Insatsen bistår den Centralafrikanska republikens försvarsmakt med militär rådgivning med fokus...

Kongo-Kinshasa - Eusec

I Demokratiska republiken Kongo arbetade Eusec för att skapa ett tryggt, öppet och demokratiskt samhälle. Målet var ett land där mänskliga rättigheter ersätter mänskligt lidande.

Medelhavet - UNOPCW

27 september 2013 antog FN:s säkerhetsråd resolution 2118 som stöd för Organisationen för avskaffandet av kemiska vapen, OPCW:s beslut att destruera Syriens program för kemiska vapen.

Unamid - Sudan

Unamid bildades den 31 juli 2007 och ersatte den tidigare insatsen i Darfurprovinsen i västra Sudan, ett område lika stort som Spanien.

ÄLDRE AVSLUTADE INSATSER

Insatser som avslutades för mer än fem år sedan hittar du här.

Läs mer under Vår historia