Kongo-Kinshasa – Monusco

Efter folkmordet i Rwanda spreds oroligheter till grannländerna och speciellt till östra Kongo-Kinshasa där rebeller tog över stora landområden. Monusco etablerades i landet 1999, då som Monuc, för att upprätthålla eldupphör.

En svensk observatör i byn Sake i Norra Kivuprovinsen.
En svensk observatör i byn Sake i Norra Kivuprovinsen. Foto: MONUSCO/Force

FN:s säkerhetsråd skapade först insatsen Monuc i syfte att övervaka genomförandet av eldupphörsavtalet, som undertecknades den 10 juli 1999 av Kongo-Kinshasa, Rwanda, Uganda, Angola, Zimbabwe och Namibia. När avtalet senare undertecknades av två viktiga, nationella frihets- och demokratirörelser i DR Kongo under 2010 bytte Monuc namn till Monusco (United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo).

Den främsta uppgiften var fortfarande att se till att eldupphöravtalet följdes samt att rapportera överträdelser, möjliggöra fria val och ge stöd till den valda regeringen. Styrkan har fått tillstånd att använda alla nödvändiga medel för att skydda människorättsföreträdare samt civil och humanitär personal som annars arbetar under ett överhängande hot om fysiskt våld.

Utöver civil personal ska Monusco tills vidare bestå av högst 19 815 militärer, 760 militära observatörer, 391 poliser och 1 050 medlemmar av nybildade polisenheter. I framtiden kan Monusco komma att omdefinieras beroende på hur situationen i området utvecklas vad gäller de pågående militära operationerna och de olika regeringarnas förmågor att skydda befolkningen effektivt.

Sverige bidrar med cirka två personer.