Afghanistan – RSM

Nato-insatsen Resolute Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att Isaf, International Security Assistance Force, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor.

Svensk personal pratar med en officer ur afghanska armén.
Personal ur svenska fortsättningsstyrkan (FS) 37 pratar med en officer ur afghanska armén. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

I det svenska bidraget ingår rådgivarteam till de afghanska säkerhetsstyrkorna, stabspersonal till den multinationella staben i Afghanistans norra område, sjukhuspersonal som jobbar på det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal samt en svensk stödenhet för att stötta styrkan på plats.

Det svenska bidraget består av cirka 25 personer. Majoriteten är grupperade på Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif men det finns även ett antal medarbetare som tjänstgör i Kabul.

Det främsta uppdraget är fortfarande att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet för det krigshärjade landets civilbefolkning.

Karta