Afghanistan – RSM

Nato-insatsen Resolute Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att Isaf, International Security Assistance Force, upphörde. Hela insatsen består av cirka 12 000 män och kvinnor, men har successivt minskat under 2020 i takt med att uppgifter förändrats.

Svensk personal pratar med en officer ur afghanska armén.
Personal ur svenska fortsättningsstyrkan (FS) 37 pratar med en officer ur afghanska armén. Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

Det svenska bidraget består av 15 personer, främst stabspersonal till den multinationella staben grupperad på Camp Marmal utanför Mazar-e Sharif i norra Afghanistan. Några av medarbetarna tjänstgör i Kabul.

Det främsta uppdraget är att stötta Afghanistans regering med att upprätthålla säkerheten för det krigshärjade landets civilbefolkning, genom mentorskap för de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Karta