Afghanistan – Unama

Unama – United Nations Assistance Mission in Afghanistan – är FN:s insats i Afghanistan.

Afghanistan. Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

I Afghanistan tjänstgjorde en svensk militärrådgivare vid MAU (Military Advisory Unit) under FN-flagg. Den svenske representanten ansvarade för övervakningen av utvecklingen av den afghanska säkerhetsstrukturen (ANSF - Afghan National Security Forces) på strategisk och operativ nivå i Kabul.

Uppföljningen innebar samverkan med såväl det afghanska Försvarsdepartementet som förbandsbesök och resor runt om i landet. Rådgivarens uppgift var i huvudsak att rapportera säkerhetsrelaterad utveckling, stödja Unama med rådgivning avseende militärrelaterade frågor samt underlätta civil och militär samverkan.

Unamas mandat var i grunden baserat på FN-resolution 1401 som antogs 2002. Den 17 mars 2014 förlängdes mandatet enligt FN-resolution 2145. I samverkan med den afghanska regeringen och andra internationella aktörer stödjer FN afghansk självständighet, territoriell integritet och nationell försoning.

FN-organisationerna och FN-programmen som var verksamma i Afghanistan arbetade efter fem prioriteringar:

  • Fred, försoning och reintegration
  • Mänskliga rättigheter
  • Lag och rätt och god samhällsstyrning
  • Mödra- och barnhälsovård
  • Hållbar försörjning