Afghanistan – Isaf

Sverige började att bidra militärt till Isaf (International security assistance force) vid årsskiftet 2001/2002. Inledningsvis var uppgiften att stödja säkerheten i regionen runt huvudstaden Kabul.

Fotpatrull i närområdet kring Camp Northern Lights under 2014. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten
Officer samverkar med general ur afghanska armén på Camp Northern Lights. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

När verksamheten kom att gälla hela Afghanistan bidrog Sverige med personal till en grupp som leddes av Storbritannien i Mazar-e-Sharif. I mars 2006 tog Sverige över ledarskapet där med säkerhetsansvar för fyra provinser i norra Afghanistan, ett ansvar som successivt har lämnats över till de afghanska myndigheterna.

Under 2013 skedde en ny omvandling när det svenska bidraget gick in i ett samarbete tillsammans med Norge, Finland och Lettland och bildade NB TSU, Nordic-Baltic Transition Support Unit. Detta samarbete upplöstes den 10 maj 2014.

Basen överlämnades 2014

Som mest ingick cirka 1 000 svenska soldater och officerare i styrkan och totalt arbetade fler än 7 000 på den svenska basen, Camp Northern Light, fram till 2014.

Den 26 juni 2014 överlämnades basen till den afghanska staten. Från september 2014 bestod det svenska bidraget av cirka 50 personer där majoriteten var grupperade på flygbasen Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif. Uppdraget var då fortfarande att stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet i landet.

Nato-insatsen Resolute Support Mission, RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 i samband med att Isaf, International Security Assistance Force, upphörde.