Att prata med barn om oro för omvärldsläget

Med anledning av kriget i Ukraina är det många barn och unga som känner oro och rädsla. Nyheterna domineras av våldsamma och dramatiska bilder. Som vuxen är det viktigt att veta att många barn och unga främst tar del av nyheter på sociala medier och via kompisar. För att du som förälder eller skolpersonal ska kunna prata med barn om deras oro har vi tagit fram en lista på handfasta råd, tillsammans med socionomen Marie Angsell på organisationen Bris.

Barn samtalar med en soldat som deltar i övningen Aurora 23
Barn samtalar med en soldat som deltar i övningen Aurora 23
Foto: Hampus Andersson/Försvarsmakten

Du  som vuxen behöver se till att bemöta barns frågor och oro men också hälpa dem genom att begränsa informationsflödet om kriget och våldets konsekvenser just nu.

– En viktig sak att tänka på när du möter barn i deras oro är att ge information och att kunna svara på deras frågor. Gör tillvaron så trygg och begriplig som möjlig för barnet, det är ledstjärnan för hur och om vad du ska prata. Informationen som du ger måste vara sådan som kan hjälpa barnet och som barnet kan förstå, så att sätta den i ett sammanhang är viktigt. Du behöver alltså vara påläst och kunna göra informationen begriplig för barnet. Ett sätt att göra det är att ta del av information tillsammans, som när föräldrar eller lärare tittar på Lilla aktuellt tillsammans och diskuterar tillsammans efteråt, säger Marie Angsell.

Barn konsumerar inte information och nyheter som vuxna. Referensramar spelar en stor roll här, menar Marie Angsell.

– Barn vill ha konkret information och utgår i första hand från sig själv. Frågor om krig kan barnet koppla till hur det blir för barnet och dess familj. Barnet tolkar nyheter eller inlägg i sociala medier utifrån de egna referensramarna, de egna bilderna. Har barnet sett bilder från sönderbombade hus i Syrien så kan det vara de bilderna som dyker upp när det pratas krig i Sverige, fortsätter Marie Angsell.

Tips för hur du pratar med barn om oro för omvärldsläget

  • Var påläst, så att du kan sätta informationen i ett sammanhang och svara med korrekt och aktuell information.
  • Fundera tillsammans med barnet på hur mycket och vilka nyheter barnet behöver ta del av.
  • Lämna inte barnet ensamt med nyhetsflödet, titta tillsammans. Du finns där för att dels nyansera, dels svara på frågor.
  • Du måste inte veta allt. Det är omöjligt att ha koll på allt och det är okej att säga att du inte vet. Men säg då också att du kan ta reda på det så att barnet slipper spekulera.
  • Ta oron på allvar. Tänk på att barn kan göra egna kopplingar som förstärker oron. Utgå inte från att barn är oroliga eller oroar sig för samma sak som du som vuxen kanske gör. Ta därför signaler på oro på allvar.
  • Fråga. Ta initiativet genom att kolla om barnet undrar något. Då finns ju du där med svar.
  • Prata om att allt inte är sant. Om barnet är ute på sociala medier kan en diskussion om källkritik vara bra att ha utifrån barnets nivå.
  • Sverige har militärer för att försvara landet. Det kan vara bra att påminna barn, och även vuxna om att Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige. Det är därför vi i Sverige har militärer, inte för att starta krig.
  • Skicka med hopp. Prata gärna om att många länder och organisationer samarbetar för att kriget i Ukraina ska ta slut och för att hjälpa dem som drabbas av kriget.