För skolor

Försvarsmakten samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för information om totalförsvaret och samhällets skydd vid kriser och krig.

Foto: Niklas Ehlén/Försvarsmakten

På webbplatsen Säkerhetspolitik.se finns fakta om de olika delarna av det svenska systemet för att hantera kriser.

Säkerhetspolitik.se är en lärande kunskapswebb som främst vänder sig till elever och lärare i gymnasieskolan, men som till olika delar kan passa så väl högstadieelever som universitetsstudenter.

Till Säkerhetspolitik.se

skolinformation och totalförsvarsupplysning

Är du lärare och vill att vi kommer till din skola och berättar om Försvarsmaktens roll och uppgifter? Kontakta närmaste förband eller Rekryteringslinjen