Miljömål inom Försvarsmakten

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Piloter planerar ett flygpass.
Piloter planerar ett flygpass.
Piloter planerar ett flygpass. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten

Så har Försvarsmakten har valt att definiera hållbar utveckling. Skrivningen kommer från rapporten Vår gemensamma framtid (Brundtlandsrapporten). 

Hållbarhetsarbetet tar avstamp i de globala målen som går att hitta i Agenda 2030, samt de nationella målen för miljökvalitet.