Ett hållbart försvar: Övning och insats

Försvarsmaktens yttersta uppgift och unika kompetens är att bemöta ett väpnat angrepp. För att Försvarsmakten ska kunna fullfölja sitt uppdrag och upprätthålla den operativa förmågan är övningsverksamheten en nödvändig komponent i det dagliga arbetet.

Skyttesoldater under övning Våreld.
Skyttesoldater under övning Våreld.
Skyttesoldater under övningen Våreld 19. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Utöver övningsverksamheten har det svenska försvaret personal på plats i länder som är drabbade av krig och konflikter. Försvarsmakten är medveten om att både övnings- och insatsverksamheten påverkar miljön på en rad olika sätt, och har därför integrerat åtgärder vid planering, och genomförande av övning och insats för att minska övningsverksamhetens påverkan på miljön.