Specialförbandssystemet

Försvarsmaktens specialförband består av specialförbandsledningen, SFL och Särskilda operationsgruppen, SOG. Vidare finns ett antal enheter organiserade för att stödja specialförbanden vid genomförandet av specialoperationer. Enheterna ingår i Försvarsmaktens specialförbandssystem.

Särskilda operationsgruppen övar nationellt försvar på Gotland
Särskilda operationsgruppen övar nationellt försvar på Gotland. Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Specialförbands­­ledningen

Specialförbandsledningen är organiserad för att kunna leda specialförbands insatser, men även för att kunna utveckla förband, förmågor och materiel. Specialförbandsledningen är en del av insatsstaben.

Särskilda operations­gruppen

Särskilda operationsgruppen är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg.

Läs mer om Särskilda operationsgruppen

Sektionen för operativ teknik

Sektionen för operativ teknik, SOT, är en enhet vars huvuduppgift är att inför och under specialoperationer tillhandahålla kvalificerat tekniskt stöd och kompetens. Verksamheten spänner över ett brett spektrum av teknikområden med tyngdpunkt på data och radioteknik.

Sjötransport­enheten

Huvuduppgiften för sjötransportenheten, STE, är att stödja specialförbanden med bland annat taktiska sjötransporter, finkalibrig eld och evakuering av skadade. Det kan till exempel innebära taktisk förflyttning med snabbgående båt, RHIB, av specialförbandspatruller som ska genomföra bordningsuppdrag till sjöss. Stödet måste kunna lösas under krävande förhållanden och miljöer.

Läs mer om sjötransportenheten

Särskilda helikopter­gruppen

Vid Helikopterflottiljen finns särskilda helikoptergruppen, SHG, vars ansvarsområden är transport, understöd, spaning samt underrättelseinhämtning med hjälp av helikopter 15 och 16. Personalen vid särskilda helikoptergruppen är handplockad och samtränad med Särskilda operationsgruppen.

Särskilda transportflyg­­gruppen

Särskilda transportflyggruppen, STG, kommer från transport- och specialflygenheten på F 7, och genomför strategiska och taktiska transporter av personal och materiel. De är speciellt utbildade i att fälla fallskärmshoppare från extremt hög eller låg höjd samt att genomföra materielfällning med stor precision. Särskilda transportflyggruppen stödjer även med evakuering av skadade.

Särskilda sambandsenheten

Särskilda sambandsenheten, SSE, har som huvuduppgift att förse Försvarsmaktens specialförband med ledningssystemstödkompetens inom områdena informations- och sambandssystem. Förbandet är organiserat med en ledningsgrupp och ett antal specialiserade sektioner. Varje sektion innehåller i sin tur ett antal signaloperatörer på olika nivåer.

Fakta

Kravet på hög tillgänglighet, med särskilt uttagen personal, högkvalitativ och uppgiftsanpassad utrustning samt en hög utbildnings- och träningsnivå gäller även för de stödjande enheterna. Enheterna står i hög beredskap över tiden och måste ständigt tränas och öva för att motsvara specialförbandssystemets höga krav på operationssäkerhet. Specialförbanden har även särskilt avdelat sjukvårdsstöd med kirurgisk kapacitet för att säkerställa bästa tänkbara sjukvård.