Kontakt till förband i utlandet

LA 02 i Liberia. En fungerande postgång är viktig för personal i internationell insats. Foto: Försvarsmakten

Telefon

Vid akut behov av kontakt med din anhörig som är i ett insatsområde, kontakta Vakthavande befäl (VB) Försvarsmakten, 08 - 788 81 11, eller de olika Försvarsgrenarna:

Arméstaben:
Mali: 0171- 15 81 52
Afghanistan: 0171- 15 81 55
Enskilda: 0171- 15 81 56
Irak: 0171- 15 81 59

Flygstaben: 08- 788 94 88

Marinstaben: 08- 788 94 04

Det är viktigt att du uppger följande när du ringer till VB:

  • Din anhörigas namn och insats
  • Vem du är och hur ni står i relation till varandra
  • Ditt telefonnummer
  • Vad som har hänt

Postservice

Om du vill skicka post till något av insatsförbanden hittar du adressuppgifter här.

Våra rotationsförband har regelbunden postförbindelse med Sverige. I krigszoner kan postgången dock bli oregelbunden.

Afghanistan

Adress för brev och paket:

Grad, efternamn och förnamn
SWECON FS XX/MeS
UBERFELDTPOST
64298 DARMSTADT
Tyskland

Mali (Minusma)

Adress och porto gällande brev:

Post adresseras till en av följande adresserna beroende på var mottagaren är stationerad, med nummer och namn.

Mali XX 123 Karl Karlsson 
Timbuktu 
SWECON 
NAPO 64
190 50 Stockholm-Arlanda

Mali XX 456 Nils Nilsson
Bamako
SWECON
NAPO 68
190 50 Stockholm-Arlanda

Exempel: Mali 04, Befattningsnummer, För- och efternamn (alltså inte 123 eller 456). Därefter  adressen – beroende på var soldaten är stationerad.

Komplett avsändare ska skrivas på baksidan av kuvertet.

Obs! Skriv inte Mali som mottagarland i adressen. Skriv enbart "190 50 Stockholm-Arlanda" som i exemplet ovan.

Porto: Frankeras med normalt svenskt porto. Endast A-post. Brev/vykort läggs på vanlig gul brevlåda.

Restriktioner och bestämmelser:

Brev upp till 2 kg enligt postens bestämmelser får skickas. Brev som inte uppfyller kraven kommer att returneras till avsändaren.

Paket: Inte tillåtet att skicka.