Kontakt till förband i utlandet

Soldat på internationell insats
Soldat på internationell insats
LA 02 i Liberia. En fungerande postgång är viktig för personal i internationell insats. Foto: Försvarsmakten

Telefon

Vid akut behov av att komma i kontakt med din anhörig som befinner sig i insatsområde, kontakta arméns vakthavande befäl via något av numren nedan:

Mali: 0171 - 15 81 52

Enskilda insatser: 0171 - 15 81 56
(KFOR, NNSC, UNTSO, UNMOGIP, MINURSO, Irak, EUTM Somalia, UNMHA)

Observera att varje insatsområde har olika nummer. Du ringer numret som är kopplat till det område där din anhörig befinner sig. Det gäller även personal i flygvapnet och marinen.

När du ringer behöver du ange följande uppgifter:

  • Vem du är och hur ni står i relation till varandra
  • Vad som hänt
  • Ditt telefonnummer

Postservice

Om du vill skicka post till något av insatsförbanden hittar du adressuppgifter här.

Våra rotationsförband har regelbunden postförbindelse med Sverige. I krigszoner kan postgången dock bli oregelbunden.

Mali (Minusma)

Adress och porto gällande brev

Post adresseras till:

Insatsen (Mali XX)
Befattningsnummer och namn på mottagaren
Bamako alternativt Gao (beroende var personen är stationerad)
190 50 Stockholm, Arlanda

Komplett avsändare ska skrivas på baksidan av kuvertet.

Obs! Skriv inte Mali som mottagarland i adressen. Skriv enbart "190 50 Stockholm-Arlanda" som i exemplet ovan.

Porto: Frankeras med normalt svenskt porto. Endast A-post. Brev/vykort läggs på vanlig gul brevlåda.

Restriktioner och bestämmelser:

Brev upp till 2 kg enligt postens bestämmelser får skickas. Brev som inte uppfyller kraven kommer att returneras till avsändaren.

Paket är inte tillåtet att skicka.