Kontakt till förband i utlandet

LA 02   Liberia.  En fungerande postfunktion är viktig för soldaterna i utlandstjänst.
LA 02 i Liberia. En fungerande postgång är viktig för personal i internationell insats. Foto: Försvarsmakten

Telefon

Vid akut behov av kontakt med din anhörig som är i ett insatsområde, kontakta Vakthavande befäl (VB) Försvarsmakten, 08 - 788 81 11, eller de olika Försvarsgrenarna:

Arméstaben:
Mali: 0171- 15 81 52
Enskilda: 0171- 15 81 56
Irak: 0171- 15 81 59

Flygstaben: 08- 788 94 88

Marinstaben: 08- 788 94 04

Det är viktigt att du uppger följande när du ringer till VB:

  • Din anhörigas namn och insats
  • Vem du är och hur ni står i relation till varandra
  • Ditt telefonnummer
  • Vad som har hänt

Postservice

Om du vill skicka post till något av insatsförbanden hittar du adressuppgifter här.

Våra rotationsförband har regelbunden postförbindelse med Sverige. I krigszoner kan postgången dock bli oregelbunden.

Mali (Minusma)

Adress och porto gällande brev

Post adresseras till:

Mali 14 (Insatsen)
Befattningsnummer och namn på mottagaren
Bamako alternativt Gao (beroende var personen är stationerad)
190 50
Stockholm, Arlanda

Komplett avsändare ska skrivas på baksidan av kuvertet.

Obs! Skriv inte Mali som mottagarland i adressen. Skriv enbart "190 50 Stockholm-Arlanda" som i exemplet ovan.

Porto: Frankeras med normalt svenskt porto. Endast A-post. Brev/vykort läggs på vanlig gul brevlåda.

Restriktioner och bestämmelser:

Brev upp till 2 kg enligt postens bestämmelser får skickas. Brev som inte uppfyller kraven kommer att returneras till avsändaren.

Paket är inte tillåtet att skicka.