Veterankort

Veterankortet utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Veterankortet visar att du som veteran aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten efter din tjänstgöring.

Illustration av ett veterankort.
Exempel på ett veterankort.

Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen, veteraner. Personal som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteraner. Båda veteraner och utlandsveteraner är berättigade att ansöka om veterankortet. Du som endast gjort värnplikt eller GMU omfattas inte av Försvarsmaktens veteranbegrepp och är därmed inte berättigad att ansöka om ett veterankort.

Genom att beställa veterankortet ansluter du som veteran dig till ett förband och därmed det förbandets veteranaktiviteter. Detta val kommer möjliggöra för ditt förband, samt de lokala ideella organisationerna, att bjuda in dig till olika aktiviteter och även att hålla dig informerad om vad som händer ur ett veteranperspektiv. Förbandens veteranaktiviteter är frivilliga och skiljer sig mellan respektive ort. Vill du veta mer om ett förbands aktiviteter ska du kontakta lokal veteransamordnare.

Veterankortet är även fyllt med diverse förmåner och rabatter. Förmånerna förvaltas och administreras av Svenska Soldathemsförbundet och går att hitta på hemsidan www.veterankort.se.

Du som är veteran beställer från och med den 1 juli 2017 ditt veterankort via Mitt Försvarsmakten via länken nedan. Din beställning vidarebefordras till det förband du önskar tillhöra. Observera att Hemvärnet och Särskilda operationsgruppen ej handlägger ansökningar om veterankort. Vänligen välj ett annat förband.

Mitt Försvarsmakten - beställ veterankort.

Adressuppgifter till förbandens veteransamordnare hittar du på sidan Kontakta veteransamordnare

Om ditt förband är nerlagt väljer du själv till vilket förband du ska skicka din ansökan till. Det kan vara det förband som ligger geografiskt närmast dig, där du gjorde din utbildning eller genom annan anknytning, valet är ditt. Leveranstiden av veterankortet varierar och kan dröja upp till två månader.

För att vara berättigad ett veterankort ska du uppfylla något av följande kriterier:

Officer, GSS/K, Civilanställd

  • Du ska ha avslutat din anställning i Försvarsmakten och varit tillsvidareanställd i minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.

GSS/T

  • Du ska ha en ackumulerad aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.
  • GSS/K som har varit tillsvidareanställda i mer än sex månader och övergår i en GSS/T anställning är berättigade ett veterankort.

Reservofficer

  • Du ska ha en ackumulerad aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.

Utlandsveteran

  • För att tillhöra kategorin utlandsveteran enligt veterankortets bestämmelser, ska du ha en ackumulerad tjänstgöring i internationell militär insats på minst 30 dagar.