Veterankort

Veterankortet utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Veterankortet visar att du som veteran aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten efter din tjänstgöring.

Illustration av ett veterankort.
Illustration av ett veterankort.
Exempel på ett veterankort.

Veterankortet utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Veterankortet riktar sig till de veteraner som vill behålla kontakten med Försvarsmakten efter sin tjänstgöring.

Du som beställer veterankortet ansluter dig som veteran till ett förband och därmed det förbandets veteranaktiviteter. Valet kommer att möjliggöra för förbandet, samt de lokala ideella organisationerna, att bjuda in till olika aktiviteter och även att hålla de dig informerad om vad som händer ur ett veteranperspektiv. Förbandens veteranaktiviteter är frivilliga och skiljer sig mellan respektive ort. 

För mer information om ett förbands veteranaktiviteter, kontakta den lokala veteransamordnaren.

Veterankortet är även fyllt med diverse förmåner och rabatter. Förmånerna förvaltas och administreras av Svenska Soldathemsförbundet och går att hitta på hemsidan www.veterankort.se.

Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen, veteraner. Personal som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteraner. Båda veteraner och utlandsveteraner är berättigade att ansöka om veterankortet. Du som endast genomfört grundutbildning omfattas inte av Försvarsmaktens veteranbegrepp och är därmed inte berättigad att ansöka om ett veterankort.

Beställ veterankort på Mitt Försvarsmakten

Du väljer själv vilket förband du vill tillhöra. För att underlätta verifieringen av veterankortsansökan rekommenderas att ansökan görs till det förband där du senast tjänstgjort. Skulle det förbandet vara nerlagt finns möjlighet för dig att själv välja vilket förband du vill tillhöra. Leveranstiden av veterankortet varierar och kan dröja upp till två månader. 

Ansök om veterankort på Mitt Försvarsmakten.

Om veterankortet

För att vara berättigad ett veterankort ska du uppfylla något av följande kriterier:

Officer, GSS/K, Civilanställd

Du ska ha avslutat din anställning i Försvarsmakten och varit tillsvidareanställd i minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.

GSS/T

Du ska ha en ackumulerad aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.
GSS/K som har varit tillsvidareanställda i mer än sex månader och övergår i en GSS/T anställning är berättigade ett veterankort.

Reservofficer

Du ska ha en ackumulerad aktiv tjänstgöringstid på minst sex månader för att vara berättigad ett veterankort.
Utlandsveteran

För att tillhöra kategorin utlandsveteran enligt veterankortets bestämmelser, ska du ha en ackumulerad tjänstgöring i internationell militär insats på minst 30 dagar.