Stöd och vägledning

Utlandsveteraner är alltid välkomna att höra av sig till Försvarsmakten vid behov av stöd eller vägledning. Försvarsmakten har särskild personal, veteran- och anhörigsamordnare, som arbetar med att hjälpa utlandsveteraner med praktiska frågor.

Soldater som patrullerar ett krigshärjat område.
Soldater som patrullerar ett krigshärjat område.
Svenska soldater genomför patrull i hamnen i Monrovia, Liberia. Foto: Försvarsmakten

VETERAN- OCH ANHÖRIGSAMORDNARE

Alla förband, skolor och centrum har veteran- och anhörigsamordnare som bland annat har i uppgift att ge information och vägledning till den som har tjänstgjort i en internationell insats samt deras anhöriga.  Det är till den lokala veteran- och anhörigsamordnaren som den anställde och de anhöriga i första hand ska vända sig vid frågor som har med den internationella insatsen att göra. Den som inte tillhör ett specifikt förband kan vända sig till valfritt förband förslagsvis i geografisk närhet.

Kontaktuppgifter till veteran- och anhörigsamordnare

IDEELLA SAMARBETSORGANISATIONER

Försvarsmaktens arbete kompletteras av ideella samarbetsorganisationer. Via dem finns ett brett kontaktnät av anhöriga och veteraner. Organisationerna erbjuder aktiviteter, stödfunktioner och forum för utbyte av erfarenheter.

Läs mer om ideella samarbetsorganisationer