Råd och vägledning

Du som är veteran är alltid välkommen att höra av dig till Försvarsmakten om du är i behov av råd eller vägledning. Försvarsmakten har särskild personal, veteransamordnare, som arbetar med att hjälpa veteraner med praktiska frågor.

Svenska soldater genomför patrull i hamnen i Monrovia.
Svenska soldater genomför patrull i hamnen i Monrovia, Liberia. Foto: Försvarsmakten

Lokala veteransamordnare

På alla våra förband, skolor och centrum finns lokala veteransamordnare. De kan svara på olika typer av frågor och det är till dem du som veteran ska höra av dig i första hand. Det kan handla om att du är i behov av vård och är osäker på var inom den civila vården du ska vända dig. Du kan även få hjälp med försäkringsärenden, till exempel om du har frågor om ersättning för en skada från din tjänstgöring.

Ideella samarbetsorganisationer

Om du vill utbyta erfarenheter med andra som tjänstgjort i Försvarsmakten eller bara vill ha någon att tala med, kan du kontakta någon av de ideella samarbetsorganisationer som Försvarsmakten samarbetar med. Läs mer på sidan ideella samarbetsorganisationer