ceremonier och medaljer

Du som tjänstgjort hos Försvarsmakten har verkat för fred, säkerhet och demokrati. Vi tycker att du som veteran förtjänar samhällets tacksamhet och respekt. Försvarsmakten har olika sätt att uppmärksamma våra veteraners insatser.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf, försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare Micael Bydén och H.K.H. Prins Carl Philip vid veterandagen 2017. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten
Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Veterandagen

Den 29 maj varje år firas Veterandagen och då hyllas alla Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga. Dagen finns också till för att högtidlighålla minnet av de svenskar som stupat och omkommit i internationell tjänst. Evenemanget äger rum vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Under dagen firas veteranerna under högtidliga former med konserter, tal och ceremonier som medaljering. Veteraner från andra myndigheter än Försvarsmakten, till exempel polisen, Tullen och Kustbevakningen tillhör också dem som hyllas.

Medaljer

Att dela ut medaljer är ett sätt för Försvarsmakten och Sverige att visa uppskattning och tacksamhet för veteraners insatser. Medaljer finns för en mängd olika syften, exempelvis för personal som tjänstgjort i utlandet, Försvarsmaktens medalj Sårad i strid och Försvarsmaktens förtjänstmedalj, som delas ut för särskilt hedervärda insatser.

Veteranmonumentet

Minnesmonumentet "Restare" är placerat intill Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Det har uppförts på uppdrag av regeringen för att hedra personal från Försvarsmakten och andra myndigheter som tjänstgjort i internationella fredsinsatser. Monumentet finns till både för officiella ceremonier av olika slag och anhörigas privata minnesstunder. På Veterandagen 2013 invigdes det av kung Carl XVI Gustaf.

"Restare" skapades av konstnären Monika Larsen Dennis som utsågs till vinnare av den tävling som hölls för att bestämma hur veteranmonumentet skulle se ut. Monumentet valdes ut av en jury med representanter från bland annat Statens konstråd, Försvarsmakten och Kungliga Djurgårdens förvaltning.