ceremonier och medaljer

Du som tjänstgjort hos Försvarsmakten har verkat för fred, säkerhet och demokrati. Du som veteran förtjänar samhällets tacksamhet och respekt. Försvarsmakten har olika sätt att uppmärksamma våra veteraners insatser.

H.M. Konung Carl XVI Gustaf, försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare Micael Bydén och H.K.H. Prins Carl Philip vid veterandagen 2017.
H.M. Konung Carl XVI Gustaf, försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare Micael Bydén och H.K.H. Prins Carl Philip vid veterandagen 2017.
H.M. Konung Carl XVI Gustaf, försvarsminister Peter Hultqvist, överbefälhavare Micael Bydén och H.K.H. Prins Carl Philip vid veterandagen 2017. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten
Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver.
Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i silver. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

VETERANDAGEN 

Den 29 maj varje år högtidlighålls veterandagen. Då hyllas Sveriges utlandsveteraner och deras anhöriga. Denna dag är tillägnad all svensk myndighetspersonal som har varit utsänd till internationell tjänst.

Huvudaktivitet för dagen är den statsceremoni under vilken alla kvinnor och män som deltagit i insatser hedras och minnet av de svenskar som stupat och omkommit i internationell tjänst högtidlighålls. Ceremonin innehåller kransnedläggningar, hederstal och musikaliska framträdanden. Veterandagsceremonin äger rum vid veteranmonumentet Restare som är placerat vid Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Denna ceremoni utgör också det tillfälle på året då Försvarsmaktens förnämsta utmärkelser delas ut. Läs mer om dessa här.

Sedan veterandagen blev en allmän flaggdag 2018 är det också mer vanligt förekommande med högtidlighållanden och ceremonier på andra platser runt om i Sverige.

VETERANMONUMENTET

Minnesmonumentet Restare är placerat intill Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm. Det har uppförts på uppdrag av regeringen för att hedra svensk myndighetspersonal som tjänstgjort i internationella fredsinsatser. Monumentet finns till både för officiella ceremonier av olika slag och anhörigas privata minnesstunder. På Veterandagen 2013 invigdes det av kung Carl XVI Gustaf.

Restare skapades av konstnären Monika Larsen Dennis som utsågs till vinnare av den tävling som hölls för att bestämma hur veteranmonumentet skulle se ut. Monumentet valdes ut av en jury med representanter från bland annat Statens konstråd, Försvarsmakten och Kungliga Djurgårdens förvaltning.

Fakta

Utsändande myndigheter av personal i internationella insatser är bland annat Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Kriminalvården, Tullverket, Kustbevakningen, Folke Bernadotteakademin, SIDA, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten.