Försvarsmaktens personal gör insatser för fred och demokrati runt om i världen. För detta arbetar myndigheten också för att utlandsveteraner och deras anhöriga ska må bra före, under och efter insatsen.

Utlandsveteraner är en värdefull resurs för såväl Försvarsmakten som för samhället. Med unika erfarenheter av att arbeta i en internationell miljö, i konflikt- och katastrofområden har de prövats i att arbeta som ett lag och enskilt under hög press, ibland när mycket står på spel. 

Verksamheten för utlandsveteraner och anhöriga samordnas centralt av Försvarsmaktens veterancentrum och bedrivs av den lokala veteran- och anhörigsamordnaren vid varje förband, skola och centrum. På de här sidorna finns information och kontaktinformation för utlandsveteraner och deras anhöriga.

Utlandsveteraner och anhöriga, kontaktar i första hand den lokala anhörig- och veteransamordnaren vid behov av stöd och vägledning under och efter internationell insats.

Vem är utlandsveteran och veteran?

Utlandsveteran är den som deltagit i internationella militära insatser.

Veteran är den som har varit anställd i Försvarsmakten och gjort insatser internationellt eller nationellt, med eller utan vapen.

Vem är anhörig?

Anhörig är den som har någon typ av relation till en utlandsveteran och som själv anser att den är anhörig. 

Den tjänstgörande uppger två anhöriga som Försvarsmakten kontaktar om något inträffar. De här kontaktpersonerna bjuds också in till anhörigträffar, men fler anhöriga är välkomna att delta.

Samarbeten

Försvarsmakten samarbetar med ideella samarbetsorganisationer som kompletterar arbetet med utlandsveteraner och anhöriga. Dessa är: Sveriges Veteranförbund, Invidzonen, Svenska Soldathemsförbundet, Idrottsveteranerna och Sveriges Militära Kamratföreningar.
Samarbetsorganisationerna får årliga statsbidrag av Försvarsmakten för att bedriva verksamhet för utlandsveteraner och anhöriga.

 

 

kontor, HR-centrum, personal, civil, HRC, tangentbord, hand

Anhörigchatt

Invidzonens chatt är öppen varje torsdag och söndag kväll klockan 21.00 till 22.00. Där får du tillfälle att ställa frågor till en mentor som har erfarenhet från insats på hemmaplan. Du chattar enskilt och alla mentorer har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten eller för stor. Välkommen att chatta!

Läs mer