Under internationell insats

MAZAR-E-SHARIF 20110603
Svenska soldater står post i ett av vakttornen på den svenska basen Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.
MAZAR-E-SHARIF 20110603
Svenska soldater står post i ett av vakttornen på den svenska basen Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif.
Foto: Josef El Mahdi/Försvarsmakten

SKRIV BREV

Ett uppskattat inslag för den som tjänstgör är att skriva brev till sina anhöriga. Det kan också vara ett bra sätt att sätta ord på känslor, vad som händer under insatsen eller under vardagen i Sverige. 

SÄG DET MED BILDER

Det kan vara svårt för dig som anhörig att få en uppfattning om hur vardagen är i insatsområdet. Ett sätt att göra det enklare att förstå är att den som tjänstgör delar med sig av bilder som visar hur vardagen där ser ut, exempelvis bilder på boende, var och vad man äter, vad det är för väder, vilka kläder man har på sig och vilka man umgås med. Det kan kanske göra det lite enklare att förstå och ta till sig av berättelser från insatsen och på så vis känna sig mer delaktig.

LEDIGHET - LEAVE

Under en internationell insats får den som tjänstgör oftast möjlighet att komma hem på ledighet så kallad leave. Tänk på att tidpunkten för ledigheten kan förändras och i värsta fall ställas in helt. Det kan bero på verksamheten i insatsområdet eller av logistiska orsaker, som att transporter ställs in eller att vädret begränsar resandet.

RISKER VID INTERNATIONELL TJÄNSTGÖRING

Det är ett faktum att det alltid finns risker kopplade till tjänstgöring i en internationell insats. Försvarsmakten arbetar kontinuerligt med utbildning, träning, och riskanalys för att minimera risker och skador på personalen. Det kan handla om trafiksituationen, sjukdomar eller hot från olika aktörer i ett insatsområde. Inför och under insatsen utbildas därför personalen i och informeras om de hot- och risksituationer som insatsen innebär, som en del av det kontinuerliga hot- och riskarbetet.

OM NÅGOT INTRÄFFAR I INSATSOMRÅDET

Om något allvarligt inträffar och någon blir sjuk, skadas eller dör kontaktas du som anhörig av Försvarsmakten. Det är i första hand du som är angiven som anhörig 1 som blir kontaktad. Om Försvarsmakten inte får tag i dig kontaktas anhörig 2. Det den försvarsgrensstab (armé, flyg eller marin) som leder insatsen som sköter kontakten med dig som anhörig. I de flesta fall är det vakthavande befäl (VB) tillsammans med en läkare som inledningsvis kontaktar anhöriga.

OM NÅGOT HÄNDER HEMMA

Kontakta VB vid ansvarig försvarsgrensstab eller ansvarigt förband om det uppstår en situation hemma i Sverige som gör att den som tjänstgör snabbt behöver kontaktas. VB finns tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. Den här möjligheten är avsedd att användas vid mycket akuta situationer. VB kommer att se till att den tjänstgörande informeras så snart som möjligt. 

För att den tjänstgörande ska få så bra stöd som möjligt i insatsområdet är det av vikt att du som ringer talar om orsaken till att den utsände ska ringa hem. För att Försvarsmakten ska få fram rätt information ber vi dig som anhörig att uppge:

• Vem som ska kontaktas (namn och insats).

• Vem du är och hur står ni i relation till varandra.

• Hur du kan nås, aktuellt telefonnummer.

• Vad som har hänt.