Stöd i kris - en del av Försvarsmaktens ansvar

Vi arbetar aktivt för att de som är eller har varit på internationell militär insats ska må bra, både före, under och efter insatsen. För den som inte mår bra finns hjälp att få.

MASAR E-SHARIF 20080319..Pastor Helge håller varje söndag mässa tillsammans med soldater ur FS14. ..Camp Northen Lights har sin egen kyrka dit alla är välkomna...Kyrkan har också en viktig roll i krisarbetet om de värsta skulle hända...Foto: Lt Rickard Wissman/Combat Camera
MASAR E-SHARIF 20080319..Pastor Helge håller varje söndag mässa tillsammans med soldater ur FS14. ..Camp Northen Lights har sin egen kyrka dit alla är välkomna...Kyrkan har också en viktig roll i krisarbetet om de värsta skulle hända...Foto: Lt Rickard Wissman/Combat Camera
Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för dem som gjort en internationell militär insats. Foto: Rickard Wissman/Försvarsmakten

Försvarsmakten har ett särskilt ansvar för dem som gjort internationell militär insats, oavsett om de fortfarande tjänstgör hos oss eller inte. Det ansvaret är fastställt enligt lag (2010:449) och berör Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser. Under de första fem åren efter insatsen har Försvarsmakten ett aktivt uppföljningsansvar, vilket innebär att vi som arbetsgivare kontaktar vår personal för att kunna upptäcka fysisk och psykisk ohälsa.

Mer information om att komma hem från internationell militär insats hittar du i broschyren Internationell militär insats - före/under/efter.

Hit kan du vända dig om du är orolig

Om du är orolig för en anhörig som tjänstgör eller har tjänstgjort i internationell militär insats kan du kontakta lokal anhörigsamordnare på ansvarigt förband.

Du kontaktar även lokal anhörig- eller veteransamordnare om du har frågor som berör uppföljning, stöd och rehabilitering av Försvarsmaktens utlandsveteraner samt stöd till anhöriga.

Försvarsmakten har ingått samarbetsavtal med Svenska soldathemsförbundet, Invidzonen, Sveriges veteranförbund, Sveriges militära kamratföreningars riksförbund och Idrottsveteranerna, vilka är ideella samarbetsorganisationer som finns till för att ge råd och stöd.

Råd och allmän information

Försvarsmaktsanställd personal och veteraner är svenska medborgare som genomför internationell militär insats på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. Därmed ska de i första hand använda svenska samhällets resurser vid behov av stöd.

Vid behov av stöd (vid både fysisk och psykisk ohälsa) – kontakta vårdcentralen, akutsjukvården eller vårdguiden (1177). Du kan få hjälp med tidsbokning och få stöd i att komma i kontakt med läkare, kuratorer och psykologer. För akut behov av vård kontakta alltid 112.

Kommunen har bland annat familjestöd och parrådgivning, landstinget har sjukvård-, hälso- och vårdcentraler samt rehabilitering (läkare, kuratorer, psykologer). Svenska kyrkan erbjuder familjerådgivning.

Försvarsmakten, Invidzonen, Svenska soldathemsförbundet, Sveriges veteranförbund, SMKR och Idrottsveteranerna är komplement till det stöd som ska tillhandahållas av det svenska samhället.

Grunden till allt behov av stöd (oavsett typ) i en kommun finns i socialtjänstlagen. När någon är i behov av stöd vänder sig individen till socialtjänsten i den kommun där personen är bosatt/ befinner sig. Socialsekreterare alternativt biståndshandläggare (för mer handfast hjälp) gör en utredning och godkänner eller avslår ansökan om stöd. Eventuellt avslag går att överklaga. Individen eller familjen måste må dåligt för att den ska kunna få särskilt stöd. Socialtjänsten prövar behovet över individens förmåga samt behovet i förhållande till familjens övriga nätverk.

Akut hjälp och för stöd

Ring 112.
Vårdguiden 1177 kan hjälpa dig med akuttider för att komma i kontakt med läkare, kuratorer och psykologer.